flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок вступу на державну службу

13 травня 2017, 13:30

(з урахуванням вимог Закону України «Про державну службу»)

 

Відповідно до Закону України «Про державну службу» (далі - Закон) прийняття на державну службу здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли інше встановлено законами України.

Право на державну службу з урахуванням вимог щодо рівня професійної компетентності, напряму підготовки (спеціальності) та обмежень, установлених Законом, мають громадяни України, яким виповнилося 18 років і які вільно володіють державною мовою. Зазначене право не залежить від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного й соціального походження, майнового стану чи місця проживання.

На державну службу не може вступити особа, на яку поширюється хоча б одна з таких ознак:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

2) має судимість за вчинення умисного злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) відповідно до вироку суду позбавлена права займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати відповідні посади;

4) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) має громадянство іншої держави;

6) досягла шістдесятип’ятирічного віку;

7)не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоду на її проведення;

8) підпадає під заборону, встановлену Законом України "Про очищення влади".

 

Не допускається призначення осіб на посади державної служби, якщо на цих посадах вони безпосередньо підпорядковуватимуться близьким особам.

Особа, яка вступає на державну службу, до призначення на посаду державної служби має такі зобов’язання:

1) вийти зі складу виконавчого органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі або територіальній громаді, та представляє інтереси держави або територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства);

2) припинити іншу оплачувану або підприємницьку діяльність, крім викладацької, наукової й творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту.

На державного службовця поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції».