flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вищої ради юстиції від 26.12.2016 № 347/0/15-1

Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2016 № 1352

 

 

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК

забезпечення охорони судів, органів та установ системи правосуддя, а також підтримання громадського порядку в них

І. Загальні положення

 1. Цей Тимчасовий порядок визначає механізм забезпечення охорони приміщень суду, органів та установ системи правосуддя, підтримання громадського порядку в них, який здійснюється підрозділами Національної поліції України та Національної гвардії України тимчасово, на період до початку виконання в повному обсязі повноважень Служби судової охорони.
 2. Під час здійснення охорони та пропускного режиму в судах, інших органах та установах системи правосуддя поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами в зазначеній сфері, а також цим Тимчасовим порядком.

При вчиненні особами протиправних дій стосовно суддів, працівників апарату суду, учасників судового процесу, працівників інших органів та установ системи правосуддя, осіб, що перебувають у приміщеннях судів, органів та установ системи правосуддя, поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України зобов’язані невідкладно вжити заходи, передбачені законами України «Про Національну поліцію» та «Про Національну гвардію України».

 1. На вході до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя обладнуються пункти пропуску з відповідними технічними засобами контролю та зв’язку.

Пропуск матеріальних цінностей, обладнання, техніки в приміщення суду, органів та установ системи правосуддя та переміщення таких цінностей за межі приміщень здійснюється відповідно до порядку, встановленого головою суду, керівником чи уповноваженою особою органу або установи системи правосуддя.

 1. Для речей, які заборонено проносити до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя, поряд із пунктами пропуску обладнуються камери схову.

Обладнання пунктів пропуску та камер схову покладається на відповідні суди та органи й установи системи правосуддя.

 1. Контроль за здійсненням пропуску осіб до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя покладається на відповідного керівника територіального органу Національної поліції України, командира військової частини (підрозділу) Національної гвардії України, а також на керівників судів, інших органів та установ системи правосуддя, які інформують керівника територіального органу Національної поліції України, командира військової частини (підрозділу) Національної гвардії України про допущені порушення вимог цього Порядку поліцейськими чи військовослужбовцями Національної гвардії України.
 2. Примірник цього Тимчасового порядку розміщується в приміщенні суду, іншого органу або установи системи правосуддя на видному та доступному для відвідувачів місці.

ІІ. Порядок пропуску осіб до приміщень судів, інших органів
та установ системи правосуддя

 1. Пропуск осіб до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя здійснюється в робочі дні та години згідно з установленим головою суду, керівником іншого органу або установи системи правосуддя розпорядком роботи.
 2. У неробочі дні та години пропуск осіб до зазначених приміщень забороняється, крім випадків, визначених цим Тимчасовим порядком.
 3. З метою ідентифікації осіб, які прибули до суду, інших органів та установ системи правосуддя, їх пропуск здійснюється на підставі документа, що посвідчує особу (паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, службового посвідчення, національного посвідчення водія України, пенсійного посвідчення, іншого офіційного документа, що містить фотокартку особи та печатку установи, яка видала документ).
 4. 4. Судді, керівники, заступники керівників та члени органів та установ системи правосуддя безперешкодно пропускаються до приміщень, у яких вони працюють, у тому числі в неробочі години, вихідні, неробочі та святкові дні, за пред’явленням посвідчення судді або службового посвідчення встановленого зразка.
 5. Судді інших судів та судді у відставці пропускаються до приміщення суду в робочі дні суду за пред’явленням посвідчення судді (судді у відставці).
 6. Працівники судів, інших органів та установ системи правосуддя у робочі години та дні вільно пропускаються до приміщень, де вони працюють, за пред’явленням службового посвідчення.

У неробочі години, вихідні, святкові та неробочі дні працівники судів, інших органів або установ системи правосуддя пропускаються до відповідних приміщень згідно зі списком, затвердженим головою суду, керівником іншого органу та установи системи правосуддя або керівником секретаріату (апарату) відповідного органу або установи системи правосуддя за пред’явленням службового посвідчення.

 1. 7. До приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя із використанням спеціальних технічних засобів (у разі обладнання такими засобами) пропускаються:

працівники правоохоронних органів, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, військовослужбовці Національної гвардії України — за пред’явленням службового посвідчення;

особи, які беруть участь у провадженні кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ — за списком, складеним працівниками апарату суду, або при пред’явленні судової повістки, ухвали суду та документа, який посвідчує особу. У разі якщо в особи відсутній документ, який посвідчує особу, поліцейський або військовослужбовець Національної гвардії України через судового розпорядника (секретаря судового засідання) з'ясовує особу, яка прибула, і в подальшому виконує вказівки головуючого в судовому засіданні;

інші особи, які залучаються до тимчасового виконання робіт у приміщеннях судів, інших органів та установ системи правосуддя, - згідно зі списком, затвердженим головою відповідного суду, уповноваженою особою відповідного органу або установи системи правосуддя, після пред’явлення документа, який посвідчує особу;

особи, що прибули на відкриті судові засідання, - за пред’явленням документа, який посвідчує особу.

Пропуск до приміщень органів та установ системи правосуддя осіб, що прибули на засідання та інші заходи (наради, переговори тощо), здійснюється за списками, підписаними керівником органу або установи системи правосуддя або керівником секретаріату (апарату) цього органу або установи, після пред’явлення документа, що посвідчує особу.

Якщо в особи немає документа, який посвідчує особу,  поліцейський або  військовослужбовець Національної гвардії України інформує про це керівника або заступника керівника секретаріату (апарату) органу та установи системи правосуддя, який повинен встановити особу та мету візиту відвідувача, а також вирішити питання щодо можливості пропуску такої особи до приміщення.

 1. Пропуск народних депутатів України до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про статус народного депутата України».

Пропуск Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

 1. 9. Допуск іноземців та осіб без громадянства, які не є учасниками судових процесів, до приміщень судів здійснюється з дотриманням вимог, встановлених Порядком взаємодії Державної судової адміністрації України, територіальних управлінь Державної судової адміністрації України, апеляційних і місцевих судів під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців, затвердженим наказом Державної судової адміністрації України від 18 листопада 2015 року № 199.

Допуск іноземців чи осіб без громадянства у приміщення  органів або установ системи правосуддя, які не є учасниками засідань чи інших заходів (нарад, переговорів тощо), здійснюється на підставі дозволу керівника органу або установи системи правосуддя або керівника секретаріату (апарату) цього органу або установи.

 1. 10. Режимні приміщення здаються під охорону та знімаються з охорони відповідальною особою згідно зі списком, що надається поліцейському або військовослужбовцю Національної гвардії України, який здійснює охорону суду, іншого органу або установи системи правосуддя. Список із зразками підписів складається режимно-секретним органом. Режимні приміщення з опечатаними вхідними дверима й робочі екземпляри ключів від них у пеналах, опечатаних особистою номерною металевою печаткою відповідальної особи, здаються під охорону поліцейському або військовослужбовцю Національної гвардії України, який здійснює охорону суду, іншого органу або установи системи правосуддя, за підписом у журналі. За відсутності відповідальних осіб режимні приміщення можуть бути відкриті комісією (не менш як три особи), утвореною за розпорядженням керівника установи. Доступ у режимні приміщення надається:

1) голові суду, керівнику іншого органу та установи системи правосуддя, керівнику секретаріату (апарату) цього органу та установи;

2) працівникам режимно-секретного органу,

3) особам, які мають безпосереднє відношення до проведення у приміщеннях секретних робіт.

Доступ у режимні приміщення особам, які не мають безпосереднього відношення до секретних робіт, що проводяться в них, можуть дозволити в разі службової потреби голова суду, керівник іншого органу або установи системи правосуддя, керівник секретаріату (апарату) цього органу або установи або керівник режимно-секретного органу.

 1. 11. Працівники засобів масової інформації пропускаються за пред’явленням документа, що посвідчує особу працівника засобу масової інформації (редакційне посвідчення, інший документ, виданий редакцією відповідного засобу масової інформації, тощо). Використання ними під час судового засідання аудіо-, відео-, кіно-, фотоапаратури здійснюється в порядку, установленому процесуальним законодавством.
 2. 12. До приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, та іншими спеціальними засобами пропускаються працівники правоохоронних органів, військовослужбовці Національної гвардії України та фельд’єгерської служби під час виконання ними службових обов’язків.

Вогнепальна та холодна зброя, інші небезпечні для життя і здоров’я громадян предмети та речовини, які є речовими доказами у справах, що підлягають розгляду в судовому засіданні, пропускаються до приміщень судів за наявності відповідного процесуального документа і в супроводі судового розпорядника.

 1. 13. Медичний персонал служби невідкладної медичної допомоги, працівники рятувальної та аварійної служб пропускаються до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя в супроводі працівника секретаріату (апарату) відповідного суду, органу або установи системи правосуддя.
 2. 14. Пропуск до режимного приміщення (зони, території) суду, органу або установи системи правосуддя працівників медичного персоналу служби невідкладної медичної допомоги, працівників рятувальної та аварійної служб тощо в разі виникнення надзвичайної ситуації здійснюється безперешкодно, за наявності службових посвідчень, у супроводі працівників відповідного суду, органу або установи системи правосуддя, а за їх відсутності – поліцейського або військовослужбовця Національної гвардії України.
 3. 15. У разі аварій, виходу з ладу технічних комунікацій поліцейські або військовослужбовці Національної гвардії України пропускають до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя працівників відповідних міських ремонтних служб у супроводі працівника апарату відповідного суду, органу та установи системи правосуддя та негайно повідомляють голову суду, керівництво органу або установи системи правосуддя, чергового територіального органу поліції або чергового (командира) підрозділу Національної гвардії України.

 

ІІІ. Обмеження щодо пропуску осіб до приміщень судів,

інших органів та установ системи правосуддя

 

 1. 1. Під час проведення закритих судових засідань пропуск осіб до зали судового засідання обмежується ухвалою головуючого в судовому засіданні.

Під час проведення закритих засідань органів та установ системи правосуддя доступ до відповідних приміщень органів та установ системи правосуддя, у яких проводяться такі засідання,  обмежується актом відповідного органу.

 1. 2. Забороняється пропуск до приміщень судів, інших органів та установ системи правосуддя осіб:

1) з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння;

2) з тваринами;

3) з вогнепальною, газовою зброєю та пристроями для відстрілу патронів із гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, балончиками, спорядженими речовиною сльозогінної (сльозоточивої чи дратівної) дії, крім осіб, визначених у пункті 12 розділу ІІ цього Тимчасового порядку;

4) з легкозаймистими, вибухонебезпечними, радіоактивними та отруйними речовинами;

5) з колюче-ріжучими предметами;

6) з валізами, господарськими сумками, пакетами великих розмірів (600х400х200 мм).

                                    

 

 

 

Додаток № 1

до наказу голови Київського апеляційного господарського суду від 04 листопада 2013 року № 59

 

ПРАВИЛА

пропуску осіб у приміщення та транспортних засобів на територію Київського апеляційного господарського суду

 

 1. Загальні положення.

1.1. Відповідно до Правил пропуску осіб до приміщень суду та на їх територію транспортних засобів, затверджених спільним наказом ДСА України та МВС України від 12.09.05 за № 102/765,  Інструкції щодо взаємодії ДК "Газ України" та Київського апеляційного господарського суду з питань охорони та пропускного режиму на територію адміністративного приміщення від 05.10.12, розроблено Порядок пропуску осіб у приміщення та транспортних засобів на територію Київського апеляційного господарського суду  (далі - Правила).

1.2. Правила визначають порядок та підстави перебування осіб у приміщенні Київського апеляційного господарського суду (далі - Суд), повноваження працівників Суду, співробітників спеціального підрозділу судової міліції "Грифон" та співробітників Управління безпеки ДК "Газ України" (далі по тексту "охорона"), з питань організації прибуття осіб до приміщення Суду та їх перебування в ньому. Правила встановлюють вимоги до зовнішнього вигляду, поведінки працівників та інших осіб, що знаходяться у приміщенні Суду, а також порядок пропуску транспортних засобів на територію Суду.

1.4. На Правила поширюється диспозиція ст.1853 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно, за їх порушення громадяни – відвідувачі приміщення Суду, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за неповагу до Суду та порушення порядку під час судового засідання. Працівники Суду за порушення Правил можуть бути притягнуті у встановленому законодавством порядку до дисциплінарної відповідальності або позбавлені повністю чи частково щомісячної премії.

1.5. Зміст даних Правил доводиться до відома суддів та працівників Суду. Витяги із цих Правил у частині, що стосується осіб, які відвідують приміщення Суду, вивішуються для загального ознайомлення у приміщенні Суду на дошці об’яв та офіційному веб-сайті Суду.  

  

 1. Підстави та порядок проходження до приміщення Суду.

2.1. Підстави та порядок проходження до приміщення Суду працівників Суду.

2.1.1. Прохід працівників (практикантів, стажистів) Суду на територію та до приміщень адмінбудинку і вихід здійснюється через контрольно-пропускні пункти на в'їзді/виїзді (КПП), на 1-му вході до адмінбудівлі (зали судового засідання) та на центральному вході виключно через турнікети з використанням постійної (тимчасової для практикантів та стажистів) картки-перепустки системи контролю допуску.

2.1.2. У разі, коли співробітники охорони особисто не знають суддю чи працівника Суду, вони мають право перевірити службове посвідчення вказаних осіб. У разі відсутності службового посвідчення співробітник охорони доповідає про даний факт керівнику апарату Суду (заступнику керівника апарату) і допускає працівника до приміщення Суду лише після з’ясування його особи.

2.1.3. Прохід працівників Суду у вихідні і святкові дні здійснюється на підставі листа за підписом керівника апарату Суду (у разі його відсутності - посадової особи, що виконує його повноваження) із зазначенням прізвища, імені та по батькові і посад працівників. Підготовлений список завчасно передається до чергового міліціонера Спеціального підрозділу судової міліції "Грифон" МВС України та до Управління безпеки ДК "Газ України".

2.1.4. У разі втрати картки-перепустки працівник Суду повинен негайно повідомити начальника (заступника начальника) відділу кадрового забезпечення або керівника (заступника керівника) апарату Суду.

2.1.5. Начальник (заступник начальника) відділу кадрового забезпечення або керівник (заступник керівника) апарату Суду звертається до Управління безпеки ДК "Газ України" щодо заблокування втраченої картки-перепустки, з метою унеможливлення її використання сторонніми особами.

 

2.2. Підстави проходження до приміщення Суду осіб, які не є працівниками Суду.

2.2.1. Особи, які не є працівниками Суду, можуть бути допущені до приміщення адмінбудівлі співробітниками охорони у робочі дні з 9 до 18 години у випадках:

-  їх виклику у судові засідання в якості представників сторін, третіх осіб, спеціалістів, експертів, перекладачів – на час розгляду справи;

-  виявлення бажання бути присутніми у залах судових засідань під час слухання справ, у відкритих судових засіданнях – на час розгляду справи;

-  запису на особистий прийом до голови Суду, заступників голови Суду, керівника апарату Суду – у визначений наказом голови Суду день та час прийому громадян.

Даний перелік підстав допуску у приміщення Суду осіб, які не є працівниками, є вичерпним. 

2.2.2. До приміщення Суду вільно допускаються працівники прокуратури, співробітники Служби безпеки України, МВС України, посадові особи органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, Народні депутати України, а також інші працівники підприємств, установ та організації у службових питаннях, за умови пред’явлення службових посвідчень та супроводу працівником апарату Суду.

2.2.3. Отримання копій процесуальних документів, інформації про рух справ, які знаходяться у провадженні Київського апеляційного господарського  суду, та будь-якої іншої інформації з приводу роботи Суду, здачі заяв, скарг, у тому числі апеляцій, клопотань, звернень, повідомлень, листів та будь-яких інших документів здійснюється через  канцелярію Суду. 

 

2.3. Підстави відмови у проходженні до приміщення Суду особам, які не є працівниками Суду.

2.3.1. Відвідування приміщення Суду громадянами для поза процесуального спілкування з суддями та працівниками Суду з метою з’ясування позицій та перспектив розгляду конкретних Справ, здійснення впливу на суддів та працівників Суду, отримання консультацій та порад з питань здійснення правосуддя, чи правових питань – є недопустимим.

2.3.2. Не допускається відвідування приміщення Суду громадянами з ознаками алкогольного чи наркотичного сп’яніння, а також особами у віці до 16 років.

2.3.3. Не допускається відвідування приміщення Суду у спортивному одязі, одязі з прозорих тканин, у не охайному одязі, а також у одязі, який містить на собі нецензурні чи образливі вислови на адресу громадян або образливі чи зневажливі вислови на адресу Суду. Не допускається проходження до Суду у цирковому, театральному чи маскарадному одязі з розмальованими обличчями та відкритими частинами тіла (за виключенням татуювань).

2.3.4. Не допускається внесення громадянами у приміщення Суду будь-яких колючих чи ріжучих предметів або холодної та вогнепальної зброї, будь-яких видів газової зброї (пістолетів, газових балонів, тощо), зброї під гумову кулю, дитячої іграшкової зброї, вибухових засобів та речовин, спиртних напоїв, наркотичних засобів.

Внесення інструментів робітниками, які виконують поточні ремонти у приміщенні Суду, допускається лише у присутності штатного працівника Суду.

2.3.5. Не допускається проходження до приміщення Суду з домашніми чи хижими тваринами та птицею.

2.3.6. Не допускається проходження до приміщення Суду з плакатами чи транспарантами будь-якого змісту.

2.3.7. Фото та відео зйомка під час судових засідань може бути дозволена ухвалою судової колегії, яка розглядає конкретну справу. Фотографування та відеозйомка приміщень Суду поза судовими засіданнями можливі з дозволу голови чи заступника голови Суду. У цих випадках проходження до приміщення Суду з відео – та фото апаратурою можливе з дозволу голови або заступників голови Суду.

2.3.8. Не допускається проходження до приміщення Суду громадян з будь-якими візками, велосипедами, мотоциклами, сумками, валізами чи іншими предметами розміром більше як: 40см Х 15см Х 25см (крім портфелів, папок для паперів та дамських сумок).  

 

2.4. Порядок пропуску осіб, які не є працівниками Суду.

2.4.1. Працівники охорони здійснюють пропуск осіб до приміщення Суду у відповідності з цими Правилами,  Правилами пропуску осіб до приміщень залів судів та на їх територію транспортних засобів, затвердженими наказом ДСА України та МВС України №102/765 від 12.09.05  та Інструкції щодо взаємодії ДК "Газ України" та Київського апеляційного господарського суду з питань охорони та пропускного режиму на територію адміністративного приміщення від 05.10.12.

2.4.2. Пропуск відвідувачів до приміщення Суду здійснюється на підставі документу, що посвідчує особу (особистого внутрішнього чи закордонного паспорту, службового посвідчення, водійського чи пенсійного посвідчення, тощо). Під час пропуску відвідувачів до приміщення Суду співробітники охорони зобов’язані перевірити наявність у відвідувачів предметів, переміщення яких до приміщення Суду заборонено нормами діючого законодавства та цими Правилами.

2.4.3. Прохід на територію адмінбудівлі та вихід осіб здійснюється протягом робочого дня через турнікети КПП на в'їзді/виїзді за пред'явленням документів, що засвідчують особу, у такому порядку:

а) відвідувачі Суду, які прибули для участі в судових засіданнях - за пред'явленням документів, що засвідчують особу та відповідної ухвали суду, через пост "Грифон" на КПП та на 1-му вході до адмінбудівлі;

б) відвідувачі Суду, які прибули для подачі документів до канцелярії Суду, на особистий прийом громадян керівництвом Суду (в дні прийому), для ознайомлення з матеріалами справи чи отримання процесуальних документів наручно, тощо - за пред'явленням документів, що засвідчують особу, з реєстрацією у журналі обліку відвідувачів посту "Грифон", через пост "Грифон" на КПП та на 1-му вході до адмінбудівлі;

в) народні депутати, міністри та голови державних комітетів України, працівники Кабінету Міністрів України та міністерств від начальників управлінь та вище - за службовими посвідченнями з реєстрацією у журналі обліку відвідувачів посту "Грифон";

г) працівники правоохоронних та контролюючих органів: Генеральної прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Головного контрольно-ревізійного управління України, Державної податкової служби України (які не є учасниками судового процесу) - за службовими посвідченнями з реєстрацією у журналі обліку відвідувачів посту з наступним проходом через турнікети посту охорони у супроводі працівників Суду;

ґ) судді України, які прибули до Суду - за службовими посвідченнями з реєстрацією у журналі обліку відвідувачів посту "Грифон" через пост охорони на центральному вході;

д) відвідувачі, які прибули до голови Суду - за документами, що засвідчують особу, за умови попереднього інформування помічниками голови Суду постів охорони КПП на в'їзді/виїзді та центральному вході, через турнікети посту охорони центрального входу у супроводі зазначених помічників.

є) особи, які прибули до суддів чи працівників Суду з особистих питань, допускаються до приміщення з дозволу голови Суду, його заступників, суддів чи керівника апарату Суду.

 

 1. Порядок пропуску автотранспорту на територію Суду.

3.1. В'їзд/виїзд автотранспорту на територію здійснюється через спеціально обладнаний контрольно-пропускний пункт (КПП).

3.2. Рух автотранспорту на території здійснюється зі швидкістю не більше 10 км/год. відповідно до Правил дорожнього руху України.

3.3. Паркування здійснюється на місцях, передбачених виключно для автотранспорту Київського апеляційного господарського суду.

3.4. Дозвіл на безперешкодний проїзд автотранспорту відвідувачів на територію надається виключно відвідувачам голови Суду за умови попереднього інформування помічниками голови Суду посту охорони КПП.

 

 1. Правила поведінки осіб у приміщенні Суду.

4.1. Відвідувачам у приміщенні Суду забороняється голосно розмовляти, вчиняти сварки між собою та з працівниками Суду чи співробітниками охорони, у будь-який спосіб перешкоджати нормальній роботі Суддів та працівників Суду. Відвідувачам у приміщенні Суду забороняється висловлювати образи на адреси суддів, працівників Суду та співробітників охорони, пошкоджувати будівлю та майно Суду. Забороняється в приміщенні Суду демонструвати плакати та заклики будь-якого змісту.

4.2. Відвідувачі у приміщенні Суду зобов’язані виконувати вимоги суддів, працівників Суду та співробітників підрозділу "Грифон" з питань дотримання громадського порядку та цих Правил.

4.3. У разі порушення відвідувачами громадського порядку, вимог даних Правил, працівники охорони зобов’язані забезпечити порядок у приміщенні Суду або за власною ініціативою чи за вимогою голови Суду, його заступників, суддів, працівників Суду вивести порушників із приміщення Суду. Забезпечення дотримання порядку у приміщенні Суду співробітниками охорони допускається із застосуванням у встановленому законом порядку спецзасобів, що перебувають на озброєні підрозділу.

4.4. У залах судових засідань під час розгляду справ відвідувачі: учасники процесу та слухачі, зобов’язані виконувати вимоги головуючого по справі. Слухачі зобов’язані підтримувати тишу під час ведення судового процесу, виходити та заходити до залу судового засідання, у якому розглядається справа, виключно з дозволу головуючого. Здійснення фотографування та відеозапису судового процесу допускається за ухвалою суду. Під час розгляду справи слухачам та учасникам процесу забороняється користуватись мобільними телефонами. Слухачам забороняється розмовляти в процесі, допускати будь-які вислови на адресу Суду чи учасників процесу, будь-яким іншим чином порушувати порядок у судовому засіданні чи виражати неповагу до суду або встановленим Правилам.

4.5. У разі порушення відвідувачем громадського порядку чи вимог даних Правил поведінки у Суді, секретарем судового засідання, судовим розпорядником за власною ініціативою, чи за розпорядженням голови Суду,  його заступників або суддів, має складатись протокол про адміністративне правопорушення за статтею 185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

 

 1. Дії при виникненні, підозрі виникнення надзвичайних обставин.

5.1. У разі підозри виникнення надзвичайних обставин або необхідності технічного огляду систем життєзабезпечення адмінбудівлі (електричних, водяних, каналізаційних мереж) черговий персонал (сантехнік, електрик та інші) здійснює огляд приміщень Суду:

а)   в робочий час - з відома працівників апарату Суду та в їх присутності;

б)  в нічний час та у вихідні і святкові дні - в присутності співробітника охорони та чергового спеціального підрозділу судової міліції "Грифон", який невідкладно повідомляє про проведення огляду керівника апарату Суду та відповідального працівника апарату Суду.

5.2. При виникненні надзвичайних обставин, а саме: виявленні джерел займання, пошкоджень електричних, водяних, каналізаційних мереж, інших аварій, черговий охоронець, який їх виявив, негайно сповіщає про те, що сталося, керівництво Управління безпеки ДК "Газ України" та чергового спеціального підрозділу судової міліції "Грифон" і вживає термінових заходів щодо ліквідації пожежі або аварії (викликає пожежну команду або відповідну аварійну службу, відключає, якщо це можливо, електричну мережу, систему водопостачання тощо, силами чергової зміни охорони з використанням штатних засобів робить все можливе для локалізації пожежі або аварії та зменшення втрат і пошкоджень).

5.3. Черговий спеціального підрозділу судової міліції "Грифон" невідкладно повідомляє про виникнення надзвичайних обставин керівника апарату Суду та відповідального працівника апарату Суду.

5.4. При прибутті екстрених служб чергова зміна охорони ДК "Газ України" та черговий спеціального підрозділу судової міліції "Грифон" сприяють у забезпеченні їх діяльність з ліквідації пожежі або аварії та контролюють, в межах можливого, збереження документації, обладнання та іншого майна, забезпечуючи в той же час належну охорону об'єкта.

5.5. Події стосовно виникнення надзвичайних обставин та заходи, що вживались щодо їх ліквідації, відображаються у відповідному акті.