flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Річний план закупівель на 2016 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України

15 вересня 2014 року № 1106

 

РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ

на 2016 рік

Київський апеляційний господарський суд,  код ЄДРПОУ 25960043

 (найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

 

Предмет закупівлі

Код КЕКВ (для бюджетних коштів)

Очікувана вартість предмета закупівлі

Процедура закупівлі

Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі

Примітки

3

4

6

Код ДК 016-2010: 58.19.1 – послуги щодо видавання друкованої продукції, інші (58.19.14-00.00 Марки поштові).

2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

700 000,00 Сімсот тисяч гривень 00 коп., без ПДВ.

Переговорна процедура закупівлі

Березень 2016 року

Відповідальна особа: заступник начальника відділу документального забезпечення – Фролова Н.І.

Код ДК 016-2010: 17.23.1 - Вироби канцелярські, паперові (17.23.11-00.00 Папір офісний)

2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар"

305 100,00 Триста п'ять тисяч сто гривень 00 коп.,

у т.ч. ПДВ – 50850,00 грн

Запит цінових пропозицій

 

Квітень 2016 року

Відповідальні особи: начальник господарського відділу – Лахно В.Г., начальник відділу комп’ютерного

забезпечення та інформаційних мереж  - Федоров Ю.В.

Код ДК 016-2010: 26.20.15 - Машини автоматичного обробляння інформації цифрові інші, що мають або не мають в одному корпусі один або два з таких пристроїв: запам'ятовувальні пристрої, пристрої введення, пристрої виведення (ДК 021:2015 - 48820000-2 Сервери), 26.20.15-00.00

3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"

400000,00 Чотириста тисяч грн., в т.ч. ПДВ – 66666,67 грн.

Запит цінових пропозицій

 

Травень 2016 року

Відповідальна особа: начальник відділу комп’ютерного

забезпечення та інформаційних мереж  - Федоров Ю.В.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  04.03.2016 № 3

 

 

 

В.О. голови комітету з конкурсних торгів     ____________________  С.В.Тюріна
                                                                                              (підпис)                         (ініціали та прізвище)  

                                                       М. П.

 

 

Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ О.Ю. Урядова
                                                                                                 (підпис)                         (ініціали та прізвище)           

 

 

 

 

      Додаток 2 до Порядку ДСА  України  від 24.07.2015 № 109
     
           
Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2016 рік 
Київський апеляційний господарський  суд, 25960043
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
           
Предмет закупівлі  Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
Код ДК 016-2010: 17.23.1 Конверти паперові чи картонні (ДК 021:2015 - 30199230-1 Конверти), 17.23.12-30.00 Коверти 2210 72800,00 (сімдесят дві тисячі вісімсот) грн., в т.ч. ПДВ – 12133,33 грн. електронна  процедура закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані (ДК 021:2015 - 22200000-2 Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали),  58.14.12-00.00 Підписка періодичних видань 2210 25800,00 (двадцять дев’ять тисяч вісімсот гривень) грн., в т.ч. ПДВ – 4300,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.80.1 Носії інформації магнітні й оптичні (ДК 021:2015 - 30234300-1 Компакт-диски (CD)), 26.80.11-00.00 Компакт диски 2210 40000,00 (сорок тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 6666,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові (ДК 021:2015 - 315000000-1 Освітлювальне обладнання та електричні лампи), 27.40.15-10.00 Лампи газорозрядні люмінесцентні з термокатодом двоцокольні (крім ультрафіолетових ламп) 2210 60000,00 (шістдеся тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 10000,00 грн. електронна  процедура закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 58.11.1 Книжки професійні та науково-технічні друковані (ДК 021:2015 - 22000000-0 Друкована та супутня продукція), 58.11.12-00.00 Юридична література 2210 23000,00 (двадцять три тисячі) грн., в т.ч. ПДВ – 3833,33,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 17.21.1 Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара (ДК 021:2015 - 44617100-9 Картонні коробки), 17.21.13-00.00 Коробки для посилок 2210 10000,00 (десять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 1666,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 27.11.50 - Елементи баластні до розрядних ламп або трубок; перетворювачі статичні; дроселі та котушки індуктивності, інші (ДК 021:2015 - 30237280-5 Пристрої електроживлення), 27.11.50-40.00 2210 30000,00 (тридцять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 5000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.20.2 - Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої (ДК 021:2015 - 30236113-7 Динамічні оперативні запам’ятовувальні пристрої з синхронних доступом (SDRAM)), 26.20.21-00.00 2210 30000,00 (тридцять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 5000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.20.16 - Пристрої введення та виведення, що мають або не мають запам'ятовувальні пристрої в одному корпусі (ДК 021:2015 - 30237460-1 Комп’ютерні клавіатури), 26.20.16-50.00 2210 22500,00 (двадцять двi тисячi п'ятсот) грн., в т.ч. ПДВ – 3750,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.20.16 - Пристрої введення та виведення, що мають або не мають запам'ятовувальні пристрої в одному корпусі (ДК 021:2015 - 30237410-6 Комп’ютерні миші), 26.20.16-60.00 2210 25000,00 (двадцять п'ять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 4166,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.20.21 - Пристрої запам'ятовувальні (ДК 021:2015 - 30233132-5 Накопичувачі на твердих магнітних дисках), 26.20.21-00.00 2210 30000,00 (тридцять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 5000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.20.4 - Частини та приладдя до обчислювальних машин (ДК 021:2015 - 30233153-8 Пристрої для читання та/або запису компакт-дисків (CD) та універсальних цифрових дисків (DVD)), 26.20.40-00.00 2210 12000,00 (дванадцять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 2000,00грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 32.99.1  ручки кулькові (ДК 021:2015 - 30192121 - 5 Кулькові ручки), 32.99.12 - 10.00  ручки кулькові 2210 18821,00 (вісімнадцять тисяч вісімсот двадцять одна) грн, у т.ч. ПДВ - 3020,00грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код ДК 016-2010:32.99.1 маркери (ДК 021:2015 - 30192125 - 3 Маркери), 32.99.12 - 30.00 маркери 2210 18244,00 (вісімнадцять тисяч двісті сорок чотири) грн, у т.ч. ПДВ - 3040,67грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код ДК 016-2010: 32.99.1  штемп (ДК 021:2015 - 30131700-3 Штемпелювальні пристрої), 32.99.16-30.00 штемп 2210 36180 (тридцять шість тисяч сто вісімдесят) грн., у т.ч. ПДВ - 6030,00 грн. без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код ДК 016-2010: 32.99.1 олівці механічні (ДК 021:2015 - 30192131 - 8 олівці механічні чи олівці з висувним стрижнем), 32.99.12 - 50.00  олівці механічні  2210 12174,00 (дванадцять тисяч сто сімдесят чотири гривні ) грн, у т.ч. ПДВ - 2029,00 грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код ДК 016-2010: 32.99.1 набори ручок  (ДК 021:2015 - 30192121 - 5  Кулькові ручки ), 32.99.12 - 10.00 набори ручок 2210 3888,00 (три тисячі вісімсот вісімдесят вісім) грн, у т.ч. ПДВ - 648,00 грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код ДК 016-2010: 32.99.1 олівці  (ДК 021:2015 - 30192130 - 1 олівці ), 32.99.15 - 10.00  олівці  2210 5508,00 (пять тисяч пятсот вісім) грн, у т.ч. ПДВ - 918,00 грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код ДК 016-2010: 45.20.1 Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів ремонтування електричної системи, шин і кузова, звичайні                           (ДК 021:2015 - 50112000 - 3 послуги з ремонту і  технічного обслуговування автомобілів  ), 45.20.11-00.00 послуги з ремонту і  технічного обслуговування автомобілів  2210 90000,00 (девяносто тисяч) грн, у т.ч. ПДВ - 15000,00 грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код ДК 016-2010: 19.20.2 паливо рідинне та газ; оливи мастильні  (ДК 021:2015 - 09132000 - 3  бензин), 19.20.21-00.00  бензин А 95 2210 92300,00 (девяносто дві тисячі триста) грн, у т.ч. ПДВ - 15383,33 грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 17.29.1 журнали (ДК 021:2015 - 22213000 - 6 журнали), 17.23.13 - 13.00 журнали 2210 20398,00 (двадцять тисяч триста девяносто вісім) грн, у т.ч. ПДВ - 3399,67грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 17.23.1  швидкозшивачі (ДК 021:2015 - 22851000 - 0  швидкозшивачі), 17.23.13 - 30.00 швидкозшивачі  2210 9192,00 (девять тисяч сто девяносто дві) грн, у т.ч. ПДВ - 1532,00 грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 25.99.2  металеві лотки,набори настільні (ДК 021:2015 - 30193200 - 0  настільні лотки та органайзери), 25.99.22 - 00.00 металеві лотки,набори настільні 2210 39737,00 (тридцять девять тисяч сімсот тридцять сім) грн, у т.ч. ПДВ - 6622,83грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 25.99.2  скоби (ДК 021:2015 - 30197110 - 0 скоби), 25.99.23 - 50.00  скоби  2210 27763, 00 (двадцять сім тисяч сімсот шістьдесят три) грн, у т.ч. ПДВ - 5730,97грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 25.71.1  ножі (ДК 021:2015 - 30197310 - 2 ножі  ), 25.71.13 - 30.00 ножі  2210 1368,00 (одна тисяча триста шістдесят вісім) грн, у т.ч. ПДВ - 228,00грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 25.71.1  ножиці (ДК 021:2015 - 39241200 - 5 ножиці  ), 25.71.11 - 90.00  ножиці  2210 5508,00 (пять тисяч пятьсот вісім) грн, у т.ч. ПДВ - 918,00 грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 20.52.1  клеї (ДК 021:2015 - 24910000 - 6  клеї ), 20.52.10 - 080.00 клеї  2210 23486,00 (двадцять три тисячі чотириста вісімдесят шість) грн, у т.ч. ПДВ - 3915,33грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 13.10.6  нитки бавовняні для шиття (ДК 021:2015 - 19435100 - 5  швейні нитки ), 13.10.62 - 00.00 нитки бавовняні для шиття 2210 9300,00 (девять тисяч триста) грн, у т.ч. ПДВ - 1550,00грн  без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 26.11.3  флеш-память (ДК 021:2015 - 19435100 - 5  флеш-память ), 26.11.30 - 65.00 флеш-пам'ять 2210 17088,00 (сімнадцять тисяч вісімдесят вісім) грн, у т.ч. ПДВ - 2848,00 грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 25.99.2  біндер, скріпки, степлер, дірокол (ДК 021:2015 - 30197000 - 6  дрібне канцелярське приладдя ), 25.99.23 - 70.00 біндер, скріпки, степлер, дірокол  2210 111,024,00 (сто одинадцять тисяч двадцять чотири) грн, у т.ч. ПДВ - 18504,00грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2 пластмасові вироби (ДК 021:2015 - 39263000 - 3 канцелярське приладдя ), 22.29.25 - 00.00 пластмасові вироби  2210 112739,00 (сто дванадцять тисяч сімсот тридцять девять) грн, у т.ч. ПДВ - 18789,83грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 25.71.1 пристрої для заточування олівців коробкового типу (ДК 021:2015 - 30192133-2 точилка для олівців  ), 25.71.13 - 30.00 пристрої для заточування олівців коробкового типу  2210 6300,00 (шість тисяч триста ) грн, у т.ч. ПДВ - 1050,00грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 32.99.1 подушечки штемпельні  (ДК 021:2015 - 30192111 - 2  штемпелювальні пристрої  ), 32.99.16 - 50.00 2210 922,00 (девятсот двадцять дві) грн, у т.ч. ПДВ - 153,67,00грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 17.23.1 канцелярські вироби паперові чи картонні   (ДК 021:2015 - 322810000 - 1  паперові чи картонні реєстраційні журнали  ), 17.23.13 - 50.00 канцелярські вироби паперові чи картонні    2210 43605,00 (сорок три тисячі шісот пять)грн, у т.ч. ПДВ - 7267,50грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 20.30.2 чорнило друкарське   (ДК 021:2015 - 30192110 - 5  чорнила та повязана продукція  ), 20.30.24 - 70.00 фарба для штампів 2210 14941,00 (чотирнадцять тисяч девятсот сорок одна) грн, у т.ч. ПДВ - 2490,17грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 22.19.7 гума тверда у всіх формах і вироби з неї   (ДК 021:2015 - 30192000 - 1  офісне приладдя  ), 22.19.73 - 60.00 гумове канцелярське приладдя 2210 3624,00 (три тисячі шісот двадцять чотири) грн, у т.ч. ПДВ - 604,00грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 20.41.3  мило (ДК 021:2015 - 33711900 - 6  мило ), 20.41.31 - 80.00 мило 2210 3720,00 (Три тисячі сімсот двадцять) грн, в.т.ч. ПДВ - 620,00 грн. без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 13.92.3  ганчірки (ДК 021:2015 - 39525100 - 9  ганчірки для витирання пилу ), 13.92.29 - 57.00 ганчірки 2210 18600,00 (вісімнадцять тисяч шістсот) грн., у т.ч. ПДВ - 3100,00 грн. без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 20.41.3  хімія (ДК 021:2015 - 39800000 - 0  продукція для чищення та полірування ), 20.41.32 - 50.00 хімія 2210 44400,00 (сорок чотири тисячі чотириста), у т.ч. ПДВ - 7400,00 грн. без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 32.50.2  засоби для захисту кістей рук    (ДК 021:2015 - 18141000 - 9  робочі рукавиці), 32.50.22 - 00.00 рукавички господарські засоби для захисту кістей рук 2210 4080,00 (чотири тисячі вісімдесят) грн., у т.ч. ПДВ - 680,00 грн. без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 17.23.1  туалетний папір  (ДК 021:2015 - 33761000-2  туалетний папір ), 17.23.10 - 00.00 туалетний папір 2210 32820,00 (тридцять дві тисячі вісімсот двадцять) грн., у т.ч. ПДВ - 5470,00 грн. без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 22.22.1  вироби перероблені з поліетилету  (ДК 021:2015 - 19640000 - 4  поліетиленові мішки та пакети для сміття ), 22.22.10 - 00.00 пакети для сміття 2210 7776,00 (сім тисяч сімсот сімдесят шість) грн.,  ут.ч. ПДВ - 1296,00 грн. без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2 швабри, відра, щітки (ДК 021:2015 - 39224000 - 8  мітли, щітки та інше господарське приладдя ), 22.29.23 - 50.00 2210 18000,00 (вісімнадцять тисяч) грн., у т.ч. ПДВ - 3000,00 грн без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 25.73.1 Лопати штикові та совкові (ДК 021:2015 - 44511000-5   Ручні знаряддя ), 25.73.10 - 10.00 лопати 2210 6000,00 (шість тисяч) грн., у т.ч. ПДВ - 1000,00 грн. без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код   ДК 016 - 2010: 27.51.2 Пиловсмоктувачі/пилососи, зокрема для сухого та вологого прибирання, з умонтованим електродвигуном, інші (ДК 021:2015 - 39713430-6 Пилососи ), 27.51.21-25.00 пилососи 2210 5010,00 (пять тисяч десять) грн., у т.ч. ПДВ - 835,00 грн. без процедури закупівлі протягом 2016 року   
Код ДК 016-2010: 80.20.1 Послуги систем безпеки (ДК 021:2015 - 79711000-1 Послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв охоронної сигналізації), 80.20.10-00.00 Охоронна сигналізація 2240 10000,00 (десять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 1666,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 91.01.1 Послуги бібліотек і архівів  (ДК 021:2015 - 79995100-6 Архівні послуги), 91.01.12-00.00 Послуги архівів 2240 25000,00 (двадцять пять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 4166,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 65.12.5 Послуги щодо страхування загальної відповідальності (ДК 021:2015 - 66515200-5 Послуги зі страхування майна), 65.12.50-00.00 Страхування приміщення 2240 1600,00 (одна тисяча шістсот) грн., в т.ч. ПДВ – 266,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 64.99.1 Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у. (ДК 021:2015 - 66515200-5 Банківські послуги), 64.99.19-00.00 Розрахунково-касове обслуговування 2240 1000,00 (одна тисяча) грн.,  в т.ч. ПДВ – 166,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (ДК 021:2015 - 64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних), 61.10.11-00.00 Послуги телефонного зв'язку  2240 60000,00 (шістдесят тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 10000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 53.10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг (ДК 021:2015 - Поштові послуги), 53.10.13-00.00 Поштові послуги з відправки бандеролей, доставки періодичних видань, послуги фельдєгерської служби 2240 10000,00 (десять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ - 1666,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
код ДК 016-2010: 35.30.1  Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (ДК 021:2015 - 09320000-5 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція),  35.30.12-00.00 Постачання теплової енергії (відшкодування витрат по орендованому майну) 2271 220000,00 (двісті двадцять тисяч)  грн. в т.ч. ПДВ – 36667,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (ДК 021:2015 - 09320000-5 Розподіл питної води, централізоване водопостачання, 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод, централізоване водовідведення), 36.00.20-00.00 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (відшкодування витрат по орендованому майну) 2272 11000,00 (одинадцять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 1833,33 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 35.12.1 Передавання електричної енергії (ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія), 35.12.10-00.0 Передавання електричної енергії (відшкодування витрат по орендованому майну) 2273 950000,00 (девятсот пятдесят тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 133233,33 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 33.13.1 Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання (ДК 021:2015 - 50800000-3 Послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування, 45111300-1 Демонтажні роботи) 33.13.19-00.00 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електронного устатковання професійної призначеності,  ремонт внутрішніх кондиціонерів, фанкойлів тощо, відшкодування послуг орендодавця по обслуговуванню приміщення, експертиза непридатності техніки  2240 370600,00 (триста сімдесят тисяч шістсот) грн., в т.ч. ПДВ - 61766,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 74.90.1 Послуги консультаційні щодо безпеки (ДК 021:2015 - 73431000-2 Випробування та оцінювання охоронного обладнання) 74.90.15-00.00 Послуги з проведення атестації комплексу технічного захисту інформації 2240 30000,00 (тридцять тисяч ) грн.,  в т.ч. ПДВ - 5000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 45.20.3 Миття, полірування автомобілів і подібні послуги (ДК 021:2015 - 50112300-6 Послуги з миття автомобілів та подібні послуги) 45.20.30-00.00 Миття, полірування автомобілів і подібні послуги 2240 7000,00 (сім тисяч ) грн.,  в т.ч. ПДВ - 1166,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 95.11.10 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (ДК 021:2015 - 50324200-4 Послуги з профілактичного обслуговування) 95.11.10-00.00 Технічне обслуговування периферійного обладнання 2240 74000,00 (сімдесят чотири тисячі) грн.,  в т.ч. ПДВ - 12333,33 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту (ДК 021:2015 - 66516100-1 Послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту) 65.12.29-00.00, Послуги щодо страхування автотранспорту, інші 2240 3600,00 (три тисячі шістсот) грн., в т.ч. ПДВ – 600,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 84.11.1 Послуги у сфері загальнодержавного економічного та соціального планування і статистичні послуги (ДК 021:2015 - 80530000-8 Послуги у сфері професійної підготовки) 65.12.29-00.00, Послуги навчання або підвищення кваліфікації 2240 3600,00 (три тисячі шістсот) грн., в т.ч. ПДВ – 600,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 28.23.26 - Частини та приладдя до фотокопіювальної техніки (ДК 021:2015 - 30125100-2 Картриджі з тонером), 28.23.26-00.00 картриджі до принтерів 2110 113400,00 (сто тринадцять тисяч чотириста) грн., в т.ч. ПДВ – 18900,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.11.30 - Схеми електронні інтегровані (ДК 021:2015 - 30213400-9 Центральні процесорні пристрої для персональних комп’ютерів), 26.11.30-03.00 2210 30000,00 (тридцять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 5000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 27.32.12 - Кабелі коаксіальні та інші коаксіальні електричні провідники (ДК 021:2015 - 31224400-6 З’єднувальні кабелі), 27.32.12-00.00 2210 500,00 (п'ятсот) грн., в т.ч. ПДВ – 83,33 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення  (ДК 021:2015 -72211000-7 Послуги з розробки системного та користувацького програмного забезпечення), 62.09.20-00.00 Послуги з програмування та консультаційні послуги з питань програмного забезпечення 2240 64 872,00 грн. (шістдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят дві), в т. ч. ПДВ - 10 812,00 грн.  без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 62.09.2 Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші (ДК 021:2015 - 72500000-0 Послуги, пов’язані з комп’ютерними технологіями), 62.09.20-00.00 2240 78 941,00 грн. (сімдесят вісім тисяч дев’ятсот сорок одна), в т. ч. ПДВ -13 156,80 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 61.10.43 - Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами (ДК 021:2015 - 72411000-4 Постачальники Інтернет-послуг), 61.10.43-00.00 Послуги по доступу до мережі Інтернет 2240 60000,00 (шістдесят тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 10000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 58.29.13 - Програмне забезпечення керування базами даних, на фізичних носіях: (ДК 021:2015 - 48611000-4 Пакети програмного забезпечення для баз даних), 58.29.13-00.00 послуги доступу до баз даних законодавства 2240 45000,00 (сорок пять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ - 7500,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 62.01.1 Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для прикладних завдань (ДК 021:2015 - 72212211-1 Послуги з розробки програмного забезпечення для забезпечення міжплатформної взаємодії), 62.01.11-00.00 Розробка пакетів програм 1С: Підприємство 7.7 для бюджету, програмного забезпечення формування звітності Medoc) 2240 51187,00 (пятдесят одна тисяча сто вісімдесят сім) грн., в т.ч. ,  у т.ч. ПДВ - 333,33 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 33.13.1 - Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання (ДК 021:2015 - 50313100-3 Послуги з ремонту фотокопіювальних пристроїв), 33.13.13-00.00 заправка картриджів 2240 41400,00 (сорок одна тисяча чотириста) грн., в т.ч. ПДВ – 6900,00грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 33.13.19 - Ремонтування та технічне обслуговування іншого електронного устатковання професійної призначеності (ДК 021:2015 - 50313200-4 Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв), 33.13.19-00.00 ремонт і відновлення картриджів 2240 39000,00 (тридцять дев'ять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 6500,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 95.11.1 - Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (ДК 021:2015 - 50323100-6 Технічне обслуговування комп’ютерних периферійних пристроїв), 95.11.10-00.00 технічне обслуговування принтерів 2240 40000,00 (сорок тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 6666,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.20.15 - Машини автоматичного обробляння інформації цифрові інші, що мають або не мають в одному корпусі один або два з таких пристроїв: запам'ятовувальні пристрої, пристрої введення, пристрої виведення (ДК 021:2015 - 48820000-2 Сервери), 26.20.15-00.00 3110 400000,00 (чотириста тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 66666,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.20.11 Машини автоматичного обробляння інформації переносні, масою не більше ніж 10 кг, зокрема лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові персональні та подібні комп'ютери (ДК 021:2015 - 30213300-8 Настільні комп’ютери ), 26.20.11-00.00 3110 65000,00 (шістдесят п'ять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 10833,33 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.20.18 - Пристрої, що виконують дві чи більше з таких функцій: друкування, сканування, копіювання, факсимільний зв'язок(ДК 021:2015 - 30232110-8 Лазерні принтери ), 26.20.18-00.00 3110 12000,00 (дванадцять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 2000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  04.03.2016 № 3          
           
В.о. голови комітету з конкурсних торгів   __________________    С.В. Тюріна          
                                                                                
                                                       М. П.           
           
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ О.Ю. Урядова          

 

 

 

      Додаток 2 до Порядку ДСА  України  від 24.07.2015 № 109
     
           
Додаток до річного плану закупівель, що здійснюється без проведення процедур закупівель на 2016 рік  (зі змінами)
Київський апеляційний господарський  суд, 25960043
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)
           
Предмет закупівлі  Код КЕКВ (для бюджетних коштів) Очікувана вартість предмета закупівлі Процедура закупівлі Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі Примітки
1 2 3 4 5 6
Код ДК 016-2010: 17.23.1 Конверти паперові чи картонні (ДК 021:2015 - 30199230-1 Конверти), 17.23.12-30.00 Коверти 2210 72800,00 (сімдесят дві тисячі вісімсот) грн., в т.ч. ПДВ – 12133,33 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 58.14.1 Журнали та періодичні видання друковані (ДК 021:2015 - 22200000-2 Газети, періодичні спеціалізовані та інші періодичні видання і журнали),  58.14.12-00.00 Підписка періодичних видань 2210 25800,00 (двадцять дев’ять тисяч вісімсот гривень) грн., в т.ч. ПДВ – 4300,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 27.40.1 Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові (ДК 021:2015 - 315000000-1 Освітлювальне обладнання та електричні лампи), 27.40.15-10.00 Лампи газорозрядні люмінесцентні з термокатодом двоцокольні (крім ультрафіолетових ламп) 2210 60000,00 (шістдеся тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 10000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 58.11.1 Книжки професійні та науково-технічні друковані (ДК 021:2015 - 22000000-0 Друкована та супутня продукція), 58.11.12-00.00 Юридична література 2210 23000,00 (двадцять три тисячі) грн., в т.ч. ПДВ – 3833,33,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 17.21.1 Папір і картон гофровані, паперова й картонна тара (ДК 021:2015 - 44617100-9 Картонні коробки), 17.21.13-00.00 Коробки для посилок 2210 10000,00 (десять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 1666,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.11.30 - Схеми електронні інтегровані (ДК 021:2015 - 30213400-9 Центральні процесорні пристрої для персональних комп’ютерів), 26.11.30-03.00 2210 59220,00 (пятдесят дев'ять тисяч двісті двадцять) грн., в т.ч. ПДВ – 9870,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 27.11.50 - Елементи баластні до розрядних ламп або трубок; перетворювачі статичні; дроселі та котушки індуктивності, інші (ДК 021:2015 - 30237280-5 Пристрої електроживлення), 27.11.50-40.00 2210 19980,00 (дев'ятнадцять тисяч девятсот вісімдесят) грн., в т.ч. ПДВ – 3330,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.20.2 - Блоки пам'яті та інші запам'ятовувальні пристрої (ДК 021:2015 - 30236113-7 Динамічні оперативні запам’ятовувальні пристрої з синхронних доступом (SDRAM)), 26.20.21-00.00 2210 19980,00 (дев'ятнадцять тисяч девятсот вісімдесят) грн., в т.ч. ПДВ – 3330,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.20.16 - Пристрої введення та виведення, що мають або не мають запам'ятовувальні пристрої в одному корпусі (ДК 021:2015 - 30237460-1 Комп’ютерні клавіатури), 26.20.16-50.00 2210 19980,00 (дев'ятнадцять тисяч девятсот вісімдесят) грн., в т.ч. ПДВ – 3330,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.20.16 - Пристрої введення та виведення, що мають або не мають запам'ятовувальні пристрої в одному корпусі (ДК 021:2015 - 30237410-6 Комп’ютерні миші), 26.20.16-60.00 2210 19980,00 (дев'ятнадцять тисяч девятсот вісімдесят) грн., в т.ч. ПДВ – 3330,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.20.21 - Пристрої запам'ятовувальні (ДК 021:2015 - 30233132-5 Накопичувачі на твердих магнітних дисках), 26.20.21-00.00 2210 19980,00 (дев'ятнадцять тисяч девятсот вісімдесят) грн., в т.ч. ПДВ – 3330,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.20.4 - Частини та приладдя до обчислювальних машин (ДК 021:2015 - 30233153-8 Пристрої для читання та/або запису компакт-дисків (CD) та універсальних цифрових дисків (DVD)), 26.20.40-00.00 2210 19980,00 (дев'ятнадцять тисяч девятсот вісімдесят) грн., в т.ч. ПДВ – 3330,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 27.32.12 - Кабелі коаксіальні та інші коаксіальні електричні провідники (ДК 021:2015 - 31224400-6 З’єднувальні кабелі), 27.32.12-00.00 2210 900,00 (дев'ятсот) грн., в т.ч. ПДВ – 150,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 28.23.26 - Частини та приладдя до фотокопіювальної техніки (ДК 021:2015 - 30125100-2 Картриджі з тонером), 28.23.26-00.00 картриджі до принтерів 2110 113400,00 (сто тринадцять тисяч чотириста) грн., в т.ч. ПДВ – 18900,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 13.10.6  нитки бавовняні для шиття (ДК 021:2015 - 19435100 - 5  швейні нитки ), 13.10.62 - 00.00 нитки бавовняні для шиття 2210 2400,00 (дві тисячі чотириста) грн, у т.ч. ПДВ - 400,00грн  без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 17.23.1 Журнали реєстраційні, бухгалтерські книги, книги бланків ордерів і квитанцій, паперові чи картонні (ДК 021:2015 - 22810000-1 - Паперові чи картонні реєстраційні журнали), 17.23.13 - 13.00 книги обліку А4 2210 6000,00 (шість тисяч) грн., у т.ч. ПДВ - 1000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 17.23.1 канцелярські вироби паперові чи картонні   (ДК 021:2015 - 22816000-3  Папірці для нотаток ), 17.23.13 - 50.00 блоки паперові різного формату 2210 3000,00 (три тисячі) грн., у т.ч. ПДВ - 500,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 17.23.1 канцелярські вироби паперові чи картонні   (ДК 021:2015 - 228161000-4  Папірці для нотаток ), 17.23.13 - 15.00 блокноти 2210 7200,00 (сім тисяч двісті) грн., у т.ч. ПДВ - 1200,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 17.23.1 канцелярські вироби паперові чи картонні   (ДК 021:2015 - 22816300-6  Стікери ), 17.23.11 - 00.00 блоки на клейкій основі 2210 16800,00 (шістнадцять тисяч вісімсот) грн., у т.ч. ПДВ - 2800,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 17.23.1 канцелярські вироби паперові чи картонні   (ДК 021:2015 - 22817000-0  Щоденники та персональні органайзери), 17.23.13 - 17.00 щоденники ділові 2210 6000,00 (шість тисяч ) грн., у т.ч. ПДВ - 1000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 17.23.1  канцелярські вироби паперові чи картонні  (ДК 021:2015 - 22851000 - 0  швидкозшивачі), 17.23.13 - 30.00 швидкозшивачі  2210 6000,00 (шість тисяч ) грн., у т.ч. ПДВ - 1000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2  Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове (ДК 021:2015 - 22851000 - 0  швидкозшивачі), 22.29.25 - 00.00 швидкозшивачі пластикові з прозорим верхом 2210 3000,00 (три тисячі) грн., у т.ч. ПДВ - 500,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2  Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове (ДК 021:2015 - 22852000-7 теки), 22.29.25 - 00.00 папки пластикові (кутики, папки з поворотним механізмом, папки на гумках тощо) 2210 12000,00 (дванадцять тисяч) грн, у т.ч. ПДВ - 2000,00 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2  Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове (ДК 021:2015 - 22852100-7 теки), 22.29.25 - 00.00 папки з файлами 2210 2400,00 (дві тисячі чотириста) грн, у т.ч. ПДВ - 400,00грн  без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2  Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове (ДК 021:2015 - 22853000-4 лотки для паперів), 22.29.25 - 00.00 лотки вертикальні або горизонтальні пластикові прозорі або чорні 2210 6000,00 (шість тисяч ) грн., у т.ч. ПДВ - 1000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 20.52.1  клеї (ДК 021:2015 - 24910000 - 6  клеї ), 20.52.10 - 00.00 клей ПВА, клей-олівець 2210 12000,00 (дванадцять тисяч) грн, у т.ч. ПДВ - 2000,00 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 28.23.1 Машинки друкарські, машини для обробляння текстів і лічильні машини  (ДК 021:2015 - 30141200-1 настільні калькулятори) 28.23.12-00.00 калькулятори 2210 15000,00 (п'ятнадцять тисяч) грн, у т.ч. ПДВ - 2500,00 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 22.19.7 Гума тверда у всіх формах і вироби з неї   (ДК 021:2015 - 30192100-2 гумки), 22.19.73 - 60.00 гумове канцелярське приладдя: гумки  2210 6000,00 (шість тисяч ) грн., у т.ч. ПДВ - 1000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 32.99.1  Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки (ДК 021:2015 - 30192121 - 5 Кулькові ручки), 32.99.12 - 10.00  ручки кулькові 2210 16800,00 (шістнадцять тисяч вісімсот) грн, у т.ч. ПДВ - 2800,00 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010:32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки (ДК 021:2015 - 30192125 - 3 Маркери), 32.99.12 - 30.00 маркери 2210 6000,00 (шість тисяч ) грн., у т.ч. ПДВ - 1000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016 - 2010: 25.99.2   Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів (ДК 021:2015 - 30192127-7 підставки для ручок), 25.99.22 - 00.00 металеві підставки для ручок 2210 4200,00 (чотири тисячі двісті) грн, у т.ч. ПДВ - 700,00 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки (ДК 021:2015 - 30192130 - 1 олівці ), 32.99.15 - 10.00  олівці  2210 6000,00 (шість тисяч ) грн., у т.ч. ПДВ - 1000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки (ДК 021:2015 - 30192131 - 8 олівці механічні чи олівці з висувним стрижнем), 32.99.12 - 50.00  олівці механічні  2210 12000,00 (дванадцять тисяч) грн, у т.ч. ПДВ - 2000,00 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки (ДК 021:2015 - 30192132 - 5  змінні грифелі для олівців), 32.99.12 - 50.00 грифелі до олівців механічних 2210 2400,00 (дві тисячі чотриста) грн, у т.ч. ПДВ - 400,00 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 25.71.1 пристрої для заточування олівців коробкового типу (ДК 021:2015 - 30192133-2 точилка для олівців  ), 25.71.13 - 30.00 пристрої для заточування олівців коробкового типу  2210 6300,00 (шість тисяч триста ) грн, у т.ч. ПДВ - 1050,00грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки (ДК 021:2015 - 22600000-6 чорнила), 32.99.16-30.00 штемпельні чорнила 2210 120,00 (сто двадцять) грн., у т.ч. ПДВ - 20,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки (ДК 021:2015 - 30192150-7 датери), 32.99.16-30.00 датери 2210 12000,00 (дванадцять тисяч) грн, у т.ч. ПДВ - 2000,00 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 32.99.1 Штемпелі для проставляння дат, запечатування чи нумеруванння, ручні (ДК 021:2015 - 30192153-8 штампи), 32.99.16-30.00 штампи 2210 6000,00 (шість тисяч ) грн., у т.ч. ПДВ - 1000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки (крім ручних чорнильних валиків) (ДК 021:2015 - 30192154-5 змінні подушки для штампів), 32.99.16-30.00 подушечки для штампів 2210 420,00 (чотриста двадцять ) грн., у т.ч. ПДВ -  70,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2  Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове (ДК 021:2015 - 30192900-0 корегувальні засоби), 22.29.25 - 00.00  корегувальні стрічки, ручки, рідини 2210 6000,00 (шість тисяч ) грн., у т.ч. ПДВ - 1000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 25.99.2  Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів (ДК 021:2015 - 30193200 - 0  настільні лотки та органайзери), 25.99.22 - 00.00 металеві лотки,набори настільні 2210 16800,00 (шістнадцять тисяч вісімсот) грн, у т.ч. ПДВ - 2800,00 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 25.99.2  Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів (ДК 021:2015 - 30193800 - 6  Затискачі для папірців-записок ), 25.99.23 - 70.00 біндери 2210 16800,00 (шістнадцять тисяч вісімсот) грн, у т.ч. ПДВ - 2800,00 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 25.99.2  Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів (ДК 021:2015 - 30197110 - 0 скоби ), 25.99.23 - 70.00 скріпки 2210 16800,00 (шістнадцять тисяч вісімсот) грн, у т.ч. ПДВ - 2800,00 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2  Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове (ДК 021:2015 - 30197210-1 теки-реєстратори), 22.29.25 - 00.00 папка-реєстратор  2210 16800,00 (шістнадцять тисяч вісімсот) грн, у т.ч. ПДВ - 2800,00 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 25.99.2  Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів (ДК 021:2015 - 30197220 - 0 канцелярські скріпки), 25.99.23 - 70.00 скіпки 2210 3000,00 (три тисячі) грн., у т.ч. ПДВ - 500,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2  Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове (ДК 021:2015 - 30197221-1 Підставки для канцелярських скріпок), 22.29.25 - 00.00 бокси для скріпок 2210 3000,00 (три тисячі) грн., у т.ч. ПДВ - 500,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 25.99.2  Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів (ДК 021:2015 - 30197310 - 2 ножі), 25.99.23 - 70.00 канцелярські ножі 2210 600,00 (шістсот) грн, у т.ч. ПДВ - 100,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 25.99.2  Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів (ДК 021:2015 - 30197320 - 5 степлери), 25.99.23 - 70.00 степлери 2210 16800,00 (шістнадцять тисяч вісімсот) грн, у т.ч. ПДВ - 2800,00 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 25.99.2  Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів (ДК 021:2015 - 30197330 - 5 діроколи) 25.99.23 - 70.00 діроколи 2210 16800,00 (шістнадцять тисяч вісімсот) грн, у т.ч. ПДВ - 2800,00 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2  Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове (ДК 021:2015 - 30197400-0 канцелярські губки), 22.29.25 - 00.00 подушечки для змочування пальців водні 2210 120,00 (сто двадцять) грн., у т.ч. ПДВ - 20,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2  Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове (ДК 021:2015 - 301999600-6 розділювачі сторінок), 22.29.25 - 00.00 закладки пластикові 2210 9000,00 (дев҆ять тисяч) грн., у т.ч. ПДВ - 1500,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 58.19.1 Картинки перебивні (декалькоманія), календарі, друковані (ДК 021:2015 - 30199792-8 календарі), 22.29.25 - 00.00 календарі 2210 420,00 (чотириста двадцять) грн., у т.ч. ПДВ - 70,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 25.99.2  Вироби канцелярські, інші, зокрема затискачі, скріпки та кутики на папір, з недорогоцінних металів (ДК 021:2015 - 39241200 - 5 ножиці) 25.99.23 - 70.00 діроколи 2210 3000,00 (три тисячі) грн., у т.ч. ПДВ - 500,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 26.52.1  Годинники, не призначені для носіння на собі або із собою, у яких установлено годинниковий механізм для годинників, призначених для носіння на собі або із собою; будильники, настінні годинники; годинники, інші  (ДК 021:2015 - 39254120 - 4 годинники настінні) 25.99.23 - 70.00  годинники настінні 2210 3000,00 (три тисячі) грн., у т.ч. ПДВ - 500,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 32.99.1 Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки до друкарських машинок, штемпельні подушечки (ДК 021:2015 - 39263100-4 письмові набори) 32.99.14-10.00 письмові набори 2210 4200,00 (чотири тисячі двісті) грн., у т.ч. ПДВ - 700,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2  Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове (ДК 021:2015 - 39292500-0 лінійки), 22.29.25 - 00.00 лінійки 2210 1200,00 (одна тисяча двісті) грн., у т.ч. ПДВ - 200,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2  Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове (ДК 021:2015 - 44424200-0 клейка стрічка  22.29.21 - 30.00 скотч упаковочний та офісний 2210 3000,00 (три тисячі) грн., у т.ч. ПДВ - 500,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2  Приладдя канцелярське або шкільне пластмасове (ДК 021:2015 - 30192700-8 канцелярскі товари), 22.29.25 - 00.00 файли, паперові розділювачі, конверти на кнопці, бокси для паперів тощо 2210 5900,00 (п҆ять тисяч девятсот) грн., у т.ч. ПДВ - 983,33 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
ДК 016-2010: 20.51.4  Пасти, порошки та інші засоби для чищення (ДК 021:2015 - 39812000-7 поліролі та креми), 20.41.32-40.00 поліролі та креми для чищення поверхонь 2210 6600,00 (шість тисяч шістсот) грн., у т.ч. ПДВ - 1100,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
ДК 016-2010: 20.51.4  Пасти, порошки та інші засоби для чищення (Засоби поверхнево-активні, з умістом або без умісту мила, розфасовані дня роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило) (ДК 021:2015 - 39831000-6 засоби для прання і миття), 20.41.32-50.00 засоби для прання і миття 2210 7800,00 (сім тисяч вісімсот) грн., у т.ч. ПДВ - 1300,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
ДК 016-2010: 20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (Засоби поверхнево-активні, з умістом або без умісту мила, розфасовані дня роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило) (ДК 021:2015 - 39831250-3 промивальні розчини), 20.41.32-50.00 промивальні розчини 2210 2400,00 (дві тисячі чотриста) грн., у т.ч. ПДВ - 400,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
ДК 016-2010: 20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (Засоби поверхнево-активні, з умістом або без умісту мила, розфасовані дня роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило) (ДК 021:2015 - 39831300-9 засоби для миття підлоги), 20.41.32-50.00 засоби для миття підлогипромивальні розчини 2210 6000,00 (шість тисяч ) грн., у т.ч. ПДВ - 1000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
ДК 016-2010: 20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (Засоби поверхнево-активні, з умістом або без умісту мила, розфасовані дня роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило) (ДК 021:2015 - 39831500-1 засоби для чищення і миття автомобілів), 20.41.32-50.00 засоби для чищення і миття автомобілів 2210 9600,00 (дев҆ять тисяч шістсот) грн., у т.ч. ПДВ - 1600,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
ДК 016-2010: 20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (Засоби поверхнево-активні, з умістом або без умісту мила, розфасовані дня роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило) (ДК 021:2015 - 39831600-1 засоби для чищення туалету), 20.41.32-50.00 засоби для чищення туалету 2210 19200,00 (дев'ятнадцять тисяч двісті) грн., у т.ч. ПДВ - 3200,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
ДК 016-2010: 20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (Засоби поверхнево-активні, з умістом або без умісту мила, розфасовані дня роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило) (ДК 021:2015 - 39832000-3 Засоби для миття посуду), 20.41.32-50.00Засоби для миття посуду 2210 6000,00 (шість тисяч ) грн., у т.ч. ПДВ - 1000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
ДК 016-2010: 20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (Засоби поверхнево-активні, з умістом або без умісту мила, розфасовані дня роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило) (ДК 021:2015 - 39833000-0 Протипилові засоби), 20.41.32-50.00 Засоби для миючого пилососу 2210 300,00 (триста) грн., у т.ч. ПДВ - 50,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
ДК 016-2010: 20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (Засоби поверхнево-активні, з умістом або без умісту мила, розфасовані дня роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило) (ДК 021:2015 -39821000-3 Аміачні очищувачі), 20.41.32-50.00 Засоби для миття скла 2210 7200,00 (сім тисяч двісті) грн., у т.ч. ПДВ - 1200,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
ДК 016-2010: 20.41.3 Мило, засоби мийні та засоби для чищення (Засоби поверхнево-активні, з умістом або без умісту мила, розфасовані дня роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило) (ДК 021:2015 - 33711900-6 мило), 20.41.32-50.00 мило 2210 3600,00 (три тисячі шітсот) грн., у т.ч. ПДВ - 600,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 17.23.1  туалетний папір  (ДК 021:2015 - 33761000-2  туалетний папір ), 17.23.10 - 00.00 туалетний папір 2210 33000,00 (тридцять три тисячі) грн., у т.ч. ПДВ - 5500,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 32.50.2  засоби для захисту кістей рук    (ДК 021:2015 - 18141000 - 9  робочі рукавиці), 32.50.22 - 00.00 рукавички господарські засоби для захисту кістей рук 2210 6000,00 (шість тисяч ) грн., у т.ч. ПДВ - 1000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 22.22.1 Тара пластмасова (Мішки і пакети, зокрема конусоподібні, з полімерів етилену (ДК 021:2015 - 19640000-4 Поліетиленові мішки та пакети для сміття) 22.22.11-00.00 Пакети для сміття   6000,00 (шість тисяч ) грн., у т.ч. ПДВ - 1000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 13.92.2  Ганчірки, для миття підлоги, посуду, витирання пороху й подібні вироби для прибирання, з нетканого текстилю (ДК 021:2015 - 39525100 - 9  ганчірки для витирання пилу ), 13.92.29 - 57.00 ганчірки 2210 9600,00 (дев҆ять тисяч шістсот) грн., у т.ч. ПДВ - 1600,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 13.92.2  Ганчірки, для миття підлоги, посуду, витирання пороху й подібні вироби для прибирання, з нетканого текстилю (ДК 021:2015 - 39525800 - 6  ганчірки для прибирання ), 13.92.29 - 57.00 ганчірки 2210 6600,00 (шість тисяч шітсот) грн., у т.ч. ПДВ - 1100,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 25.99.1 мочалки для чищення кухонного посуду й подушечки для чищення та полірування (ДК 021:2015 - 39224320-7 губки для чищення), 25.99.12-80.00 губки 2211 3600,00 (три тисячі шітсот) грн., у т.ч. ПДВ - 600,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів (ДК 021:2015 - 39224300 - 1  Мітли, щітки та інше прибиральне приладдя), 22.29.23 - 50.00 швабри, щітки  2210 12000,00 (дванадцять тисяч) грн, у т.ч. ПДВ - 2000,00 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів (ДК 021:2015 - 39224340-3  відра для сміття), 22.29.23 - 50.00 відра для сміття 2210 7200,00 (сім тисяч двісті) грн., у т.ч. ПДВ - 1200,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів (ДК 021:2015 - 39224350-6  совки), 22.29.23 - 50.00 совки 2210 1500,00 (одна тисяч п'ятсот) грн., у т.ч. ПДВ - 250,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів (ДК 021:2015 - 39224100-9 мітли), 22.29.23 - 50.00 мітли 2210 3600,00 (три тисячі шітсот) грн., у т.ч. ПДВ - 600,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 22.29.2 Вироби, інші, з пластмаси чи інших матеріалів (ДК 021:2015 - 39224100-9 щітки), 22.29.23 - 50.00 щітки 2210 2400,00 (дві тисячі чотириста) грн., у т.ч. ПДВ - 400,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 25.73.1 Лопати штикові та совкові (ДК 021:2015 - 44511120-2 совкові лопати ), 25.73.10 - 10.00 лопати 2210 12000,00 (дванадцять тисяч) грн, у т.ч. ПДВ - 2000,00 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 25.73.1 Лопати штикові та совкові (ДК 021:2015 - 44512000-2 ручні іннструменти різні), 25.73.10 - 10.00 ручні інструменти 2210 2400,00 (дві тисячі чотириста) грн., у т.ч. ПДВ - 400,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 27.51.2 Пиловсмоктувачі/пилососи, зокрема для сухого та вологого прибирання, з умонтованим електродвигуном, інші (ДК 021:2015 - 39713430-6 Пилососи ), 27.51.21-25.00 пилососи 2210 5010,00 (п'ять тисяч десять) грн., у т.ч. ПДВ - 835,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 25.72.1 Замки до дверей будинків (крім циліндрових замків) з недорогоцінних металів (ДК 021:2015 - 44521100-9 замки), 25.72.12-50.00 замки 2210 2100,00 (дві тисячі сто) грн., у т.ч. ПДВ - 350,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код   ДК 016 - 2010: 26.11.3  флеш-память (ДК 021:2015 - 19435100 - 5  флеш-память ), 26.11.30 - 65.00 флеш-пам'ять 2210 8400,00 (вісім тисяч чотириста) грн., у т.ч. ПДВ - 1400,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 19.20.2 паливо рідинне та газ; оливи мастильні  (ДК 021:2015 - 09132000 - 3  бензин), 19.20.21-00.00  бензин А 95 2210 92300,00 (девяносто дві тисячі триста) грн, у т.ч. ПДВ - 15383,33 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 80.20.1 Послуги систем безпеки (ДК 021:2015 - 79711000-1 Послуги з моніторингу сигналів тривоги, що надходять з пристроїв охоронної сигналізації), 80.20.10-00.00 Охоронна сигналізація 2240 10000,00 (десять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 1666,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 91.01.1 Послуги бібліотек і архівів  (ДК 021:2015 - 79995100-6 Архівні послуги), 91.01.12-00.00 Послуги архівів 2240 25000,00 (двадцять пять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 4166,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 65.12.5 Послуги щодо страхування загальної відповідальності (ДК 021:2015 - 66515200-5 Послуги зі страхування майна), 65.12.50-00.00 Страхування приміщення 2240 1600,00 (одна тисяча шістсот) грн., в т.ч. ПДВ – 266,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 64.99.1 Послуги фінансові, крім страхування та пенсійного забезпечення, інші, н. в. і. у. (ДК 021:2015 - 66515200-5 Банківські послуги), 64.99.19-00.00 Розрахунково-касове обслуговування 2240 1000,00 (одна тисяча) грн.,  в т.ч. ПДВ – 166,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 61.10.1 Послуги щодо передавання даних і повідомлень (ДК 021:2015 - 64210000-1 Послуги телефонного зв’язку та передачі даних), 61.10.11-00.00 Послуги телефонного зв'язку  2240 60000,00 (шістдесят тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 10000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 53.10.1 Послуги поштові у межах зобов'язання щодо надання універсальних послуг (ДК 021:2015 - Поштові послуги), 53.10.13-00.00 Поштові послуги з відправки бандеролей, доставки періодичних видань, послуги фельдєгерської служби 2240 10000,00 (десять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ - 1666,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 33.13.1 Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання (ДК 021:2015 - 50800000-3 Послуги з різних видів ремонту і технічного обслуговування, 45111300-1 Демонтажні роботи) 33.13.19-00.00 Ремонтування та технічне обслуговування іншого електронного устатковання професійної призначеності,  ремонт внутрішніх кондиціонерів, фанкойлів тощо, відшкодування послуг орендодавця по обслуговуванню приміщення, експертиза непридатності техніки  2240 370600,00 (триста сімдесят тисяч шістсот) грн., в т.ч. ПДВ - 61766,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 74.90.1 Послуги консультаційні щодо безпеки (ДК 021:2015 - 73431000-2 Випробування та оцінювання охоронного обладнання) 74.90.15-00.00 Послуги з проведення атестації комплексу технічного захисту інформації 2240 30000,00 (тридцять тисяч ) грн.,  в т.ч. ПДВ - 5000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 45.20.3 Миття, полірування автомобілів і подібні послуги (ДК 021:2015 - 50112300-6 Послуги з миття автомобілів та подібні послуги) 45.20.30-00.00 Миття, полірування автомобілів і подібні послуги 2240 7000,00 (сім тисяч ) грн.,  в т.ч. ПДВ - 1166,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 95.11.10 Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (ДК 021:2015 - 50324200-4 Послуги з профілактичного обслуговування) 95.11.10-00.00 Технічне обслуговування периферійного обладнання 2240 74000,00 (сімдесят чотири тисячі) грн.,  в т.ч. ПДВ - 12333,33 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 65.12.2 Послуги щодо страхування автотранспорту (ДК 021:2015 - 66516100-1 Послуги зі страхування цивільної відповідальності власників автомобільного транспорту) 65.12.29-00.00, Послуги щодо страхування автотранспорту, інші 2240 3600,00 (три тисячі шістсот) грн., в т.ч. ПДВ – 600,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 84.11.1 Послуги у сфері загальнодержавного економічного та соціального планування і статистичні послуги (ДК 021:2015 - 80530000-8 Послуги у сфері професійної підготовки) 65.12.29-00.00, Послуги навчання або підвищення кваліфікації 2240 3600,00 (три тисячі шістсот) грн., в т.ч. ПДВ – 600,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 62.02.2 Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного забезпечення  (ДК 021:2015 -72211000-7 Послуги з розробки системного та користувацького програмного забезпечення), 62.09.20-00.00 Послуги з програмування та консультаційні послуги з питань програмного забезпечення 2240 64 872,00 грн. (шістдесят чотири тисячі вісімсот сімдесят дві), в т. ч. ПДВ - 10 812,00 грн.  без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 62.09.2 Послуги у сфері інформаційних технологій і стосовно комп’ютерної техніки, інші (ДК 021:2015 - 72500000-0 Послуги, пов’язані з комп’ютерними технологіями), 62.09.20-00.00 2240 78 941,00 грн. (сімдесят вісім тисяч дев’ятсот сорок одна), в т. ч. ПДВ -13 156,80 грн без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 61.10.43 - Послуги щодо забезпечення широкосмугового доступу до Інтернету проводовими мережами (ДК 021:2015 - 72411000-4 Постачальники Інтернет-послуг), 61.10.43-00.00 Послуги по доступу до мережі Інтернет 2240 60000,00 (шістдесят тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 10000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 58.29.13 - Програмне забезпечення керування базами даних, на фізичних носіях: (ДК 021:2015 - 48611000-4 Пакети програмного забезпечення для баз даних), 58.29.13-00.00 послуги доступу до баз даних законодавства 2240 45000,00 (сорок п'ять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ - 7500,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 62.01.1 Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій для прикладних завдань (ДК 021:2015 - 72212211-1 Послуги з розробки програмного забезпечення для забезпечення міжплатформної взаємодії), 62.01.11-00.00 Розробка пакетів програм 1С: Підприємство 7.7 для бюджету, програмного забезпечення формування звітності Medoc) 2240 51187,00 (п'ятдесят одна тисяча сто вісімдесят сім) грн., в т.ч. ,  у т.ч. ПДВ - 333,33 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 33.13.1 - Ремонтування та технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання (ДК 021:2015 - 50313100-3 Послуги з ремонту фотокопіювальних пристроїв), 33.13.13-00.00 заправка картриджів 2240 41400,00 (сорок одна тисяча чотириста) грн., в т.ч. ПДВ – 6900,00грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 33.13.19 - Ремонтування та технічне обслуговування іншого електронного устатковання професійної призначеності (ДК 021:2015 - 50313200-4 Послуги з технічного обслуговування фотокопіювальних пристроїв), 33.13.19-00.00 ремонт і відновлення картриджів 2240 39000,00 (тридцять дев'ять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 6500,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 95.11.1 - Ремонтування комп'ютерів і периферійного устатковання (ДК 021:2015 - 50323100-6 Технічне обслуговування комп’ютерних периферійних пристроїв), 95.11.10-00.00 технічне обслуговування принтерів 2240 40000,00 (сорок тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 6666,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
код ДК 016-2010: 35.30.1  Пара та гаряча вода; постачання пари та гарячої води (ДК 021:2015 - 09320000-5 Пара, гаряча вода та пов’язана продукція),  35.30.12-00.00 Постачання теплової енергії (відшкодування витрат по орендованому майну) 2271 220000,00 (двісті двадцять тисяч)  грн. в т.ч. ПДВ – 36667,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 36.00.2 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (ДК 021:2015 - 09320000-5 Розподіл питної води, централізоване водопостачання, 90430000-0 Послуги з відведення стічних вод, централізоване водовідведення), 36.00.20-00.00 Обробляння та розподіляння води трубопроводами (відшкодування витрат по орендованому майну) 2272 11000,00 (одинадцять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 1833,33 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 35.12.1 Передавання електричної енергії (ДК 021:2015 - 09310000-5 Електрична енергія), 35.12.10-00.0 Передавання електричної енергії (відшкодування витрат по орендованому майну) 2273 950000,00 (дев'ятсот пятдесят тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 133233,33 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.20.15 - Машини автоматичного обробляння інформації цифрові інші, що мають або не мають в одному корпусі один або два з таких пристроїв: запам'ятовувальні пристрої, пристрої введення, пристрої виведення (ДК 021:2015 - 48820000-2 Сервери), 26.20.15-00.00 3110 400000,00 (чотириста тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 66666,67 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.20.11 Машини автоматичного обробляння інформації переносні, масою не більше ніж 10 кг, зокрема лаптопи та ноутбуки; органайзери цифрові персональні та подібні комп'ютери (ДК 021:2015 - 30213300-8 Настільні комп’ютери ), 26.20.11-00.00 3110 65000,00 (шістдесят п'ять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 10833,33 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Код ДК 016-2010: 26.20.18 - Пристрої, що виконують дві чи більше з таких функцій: друкування, сканування, копіювання, факсимільний зв'язок(ДК 021:2015 - 30232110-8 Лазерні принтери ), 26.20.18-00.00 3110 12000,00 (дванадцять тисяч) грн., в т.ч. ПДВ – 2000,00 грн. без проведення процедур закупівель протягом 2016 року  
Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів від  23.03.2016 № 4          
           
Голова комітету з конкурсних торгів   __________________    В.В. Андрієнко          
                                                                                
                                                       М. П.           
           
Секретар комітету з конкурсних торгів ____________________ О.Ю. Урядова