flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Шановні запитувачі!

 

За результатами проведеного аналізу запитів про доступ до публічної інформації було встановлено, що їх переважна більшість по суті направлена на отримання відомостей щодо відправлення правосуддя.

Законом України «Про доступ до публічної інформації» визначено порядок здійснення та забезпечення права на доступ до публічної інформації. Згідно частини 3 статті 13 Закону  на розпорядників інформації, вимоги цього Закону поширюються лише в частині оприлюднення публічних даних та надання відповідей за запитами.

Відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, суди та судді при розгляді ними справ не є суб’єктами владних повноважень. Таким чином, отримання інформації із відправлення правосуддя здійснюється виключно за нормами  процесуальних законів, Законів України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про доступ до судових рішень», і не є предметом регулювання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Звертаємо Вашу увагу, що частиною 2 статті 2 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що Закон не поширюється на відносини щодо отримання інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальним законом. Зазначені суб’єкти у своїх зверненнях мають посилатись на законодавство, що регулює відповідну діяльність.

Письмові запити на отримання публічної інформації надсилаються поштою на адресу суду (01030, м. Київ, вул. Шолуденка, 1) або на електронну пошту inbox@kia.arbitr.gov.ua. Також запит на отримання публічної інформації може бути подано шляхом заповнення форми електронного запиту, яка розташована на офіційному веб-сайті Київського апеляційного господарського суду http://kia.arbitr.gov.ua.

З питань, що стосуються дати призначення справи, стану її розгляду, отримання копій процесуальних документів та будь-якої іншої інформації по справі, при наявності процесуальних прав сторони у справі, необхідно звертатись до Київського апеляційного господарського суду за адресою м. Київ, вул. Шолуденка, 1 або за телефонами: (044) 230-06-58 - інформаційний центр, (044) 230-06-59 – телефонна «гаряча лінія».

Стосовно отримання належним чином завірених копій процесуальних документів у рамках Закону України «Про доступ до судових рішень», при наявності на те законних підстав, слід посилатись у запиті на зазначений Закон, уникаючи при цьому посилань на Закон України «Про доступ до публічної інформації».

 

 

Нагадуємо, що статтею 20 Законом України «Про доступ до публічної інформації», встановлено наступні строки розгляду запитів на отримання публічної інформації.

 1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

 3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

 4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

 

Згідно з статтею 20 Закону України «Про звернення громадян», звернення громадян розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого цією статтею терміну. Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги, розглядаються у першочерговому порядку.