flag Судова влада України

В ході реформування судової системи цей суд припинив роботу

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Додаток до наказу

Київського апеляційного

господарського суду

від 30.12.2015 № 58

 

                                                                                     ПЛАН

                                 заходів Київського апеляційного господарського суду

                                            щодо запобігання корупції на 2016 рік

 

з/п

Організаційні заходи

Термін та періодичність виконання

Відповідальні особи

1

Залучати суддів та державних службовців апарату суду до участі у семінарах з питань застосування Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання, що проводитимуться Національним агентством з питань запобігання корупції, Національною академією державного управління при Президентові України, Національним агентством з питань державної служби та іншими інституціями

протягом року

Заступники голови суду; Секретарі судових палат; Керівник апарату суду; Відділ кадрового забезпечення

2

Сприяти відновленню престижності статусу державного службовця, приймаючи на службу та просуваючи по службі працівників винятково за критеріями професіоналізму та компетентності, удосконалюючи механізм відбору і призначення державних службовців

протягом року

Керівник апарату суду; Відділ кадрового забезпечення

3

Забезпечити контроль за дотриманням працівниками апарату суду вимог законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», Загальних правил поведінки державного службовця, затверджених наказом Головного управління державної служби України від 04.08.2010 № 214, Правил внутрішнього трудового розпорядку Київського апеляційного господарського суду

протягом року

Керівник апарату суду; Керівники структурних підрозділів апарату суду

4

Організувати та забезпечити своєчасне оформлення та подання суддями та державними службовцями апарату суду декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік

до 01 квітня

2016 року

Відділ кадрового забезпечення

5

Здійснити направлення копій декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік суддів та державних службовців апарату суду до територіальних органів Державної фіскальної служби України для проведення перевірки достовірності зазначених у них відомостей

до 10 квітня

2016 року

Відділ кадрового забезпечення

6

Забезпечити проведення конкурсного відбору серед кандидатів на посади державних службовців апарату суду відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 та з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання корупції»

під час проведення конкурсного відбору

Голова конкурсної комісії; Секретар конкурсної комісії

7

Попереджувати осіб, які претендують на зайняття вакантних посад державних службовців апарату суду, про спеціальні обмеження, встановлені законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» щодо порядку прийняття на державну службу та її проходження

протягом року

Відділ кадрового забезпечення

8

Здійснювати контроль за недопущенням роботи у суді осіб, які матимуть у прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або будуть прямо підпорядкованими близьким їм особам, як на момент прийняття на державну службу, так і в процесі її проходження

протягом року

Керівник апарату суду; Відділ кадрового забезпечення

9

Розглядати на нарадах питання дотримання суддями та державними службовцями апарату суду норм Закону України «Про запобігання корупції» та інших нормативно-правових актів, прийнятих на його виконання

протягом року

Заступники голови суду; Керівник апарату суду; Відділ кадрового забезпечення

10

Проводити роз’яснювальну роботу з дотримання суддями та державними службовцями вимог Закону України «Про запобігання корупції» в частині одержання неправомірної вигоди або подарунків

протягом року

Заступники голови суду; Секретарі судових палат; Керівник апарату суду;

Керівники структурних підрозділів апарату суду

11

Проводити службові розслідування за наслідками порушення особами нормативно-правових актів антикорупційного характеру відповідно до Порядку проведення службового розслідування стосовно державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.2000 № 950 (зі змінами)

у разі виявлення порушень анти­корупційного законодавства

Керівник апарату суду; Відділ кадрового забезпечення

12

У разі виявлення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією чи одержання інформації про вчинення таких правопорушень вживати, у межах повноважень, заходи щодо їх припинення та повідомляти про цей факт спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції

у разі виявлення порушень анти­корупційного законодавства

Голова суду, Заступники голови суду; Керівник апарату суду

13

Проводити аналіз випадків порушення антикорупційного законодавства, виходячи з особливостей роботи судової системи

протягом року

Заступники голови суду; Керівник апарату суду; Відділ кадрового забезпечення

14

Аналізувати скарги та звернення громадян, які надходять до суду в частині порушення суддями чи державними службовцями апарату суду діючого антикорупційного законодавства. Отримані результати розглядати з відповідними висновками та рекомендаціями на зборах суддів та нарадах працівників апарату суду

протягом року

Заступники голови суду; Керівник апарату суду; Відділ організаційного забезпечення роботи суду та розгляду звернень; Відділ кадрового забезпечення